fbpx
Gröna omställning i norr transport och utbyggnad vindkraft av vindkraft

SITE växlar upp för att stötta den gröna omställningen i norr

Ingen har väl missat den gröna omställning som just nu sker i norra Sverige med flera nya industrisatsningar inom den tunga industrin. I den utvecklingen vill konsultbolaget SITE, som nu behöver växa med fler medarbetare, vara en accelerator och stötta företag som vill etablera sig i regionen.

Nativekampanj i samarbete med Dagens industri

Amanda Nordström Porträtt SITE 2400x1256

Amanda Nordström, projektledare och konstruktör på SITE.

Fredrik Kroll SITE Porträtt 2021-2400x1256

Fredrik Kroll, senior projektledare och konstruktör på SITE.

Den gröna omställningen skapar nya jobb i norr

Enligt arbetsgivareorganisationen Almegas nya rapport från hösten 2023 beräknas de gröna industriprojekt som planeras i Norrbotten och Västerbotten skapa cirka 20 000 nya jobb inom industrin och ytterligare 10 000 i tjänsteföretag som arbetar nära industrin.

– Vi som jobbar mycket mot den tunga industrins aktörer märker tydligt att vår kompetens efterfrågas i allt högre grad. Skulle Sverige dessutom gå med i Nato, så kommer även det att skapa ett ökat behov av kompetens kring exempelvis mekanisk konstruktion, vilket vi besitter, säger Fredrik Kroll, senior projektledare och konstruktör på SITE.

Konsultbolaget SITE, med säte i Luleå, är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin. Företaget hjälper både de stora industriaktörerna och entreprenadföretag med allt från förstudier och projektering till implementering av projekt och anläggande av nya byggnader.

– I och med att vi sitter ute hos både slutkund och entreprenadföretag har vi byggt upp en unik kompetens som bägge sidor efterfrågar. Det tror jag är en av våra stora styrkor, en annan är vårt stora kontaktnät i regionen, förklarar Fredrik Kroll.

En kultur uppbyggd på teamkänsla och eget ansvar

För att säkra tillväxt och kunna stötta fler företag som vill etablera sig i Norrland söker nu SITE fler medarbetare som vill vara med i den gröna omställningen.

– Att arbeta på SITE gör att du får en utmärkt möjlighet att få vara en del och påverka den viktiga förändringen i samhället som måste ske. Oavsett om man vill specialisera sig inom ett visst område eller vill jobba med flera olika finns det goda möjligheter att göra det här, säger Amanda Nordström, projektledare och konstruktör på SITE.

För Amanda, som nu har arbetat på SITE i drygt ett år, har företagets fadderverksamhet varit ett viktigt stöd för att komma in snabbare i jobbet som konsult.

– Det gör att man vågar ta mer ansvar och att man hela tiden utvecklas. Jag har redan från start fått eget ansvar i projekt samtidigt som jag har engagerade kollegor som stöttar en, vilket gör att man aldrig känner sig ensam. Vi är hela tiden ett team som jobbar mot kunden, berättar Amanda Nordström.

Site har haft ett stort fokus under de senaste åren på jämställdhet och företaget strävar efter en jämn könsfördelning inom bolaget.

– På SITE har vi en sund kultur och gör mycket roligt tillsammans. Att arbeta som konsult hos SITE är att arbeta under eget ansvar. En fri och kreativ yrkesroll, avslutar Amanda Nordström.

Fakta

SITE Svensk industriteknik är ett konsultföretag som skapar effektiva och värdeskapande projekt, processer och tekniska lösningar för den tunga industrin i Norrland. SITE är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin.

Artikelannons skapad i samarbete med Dagens industri.

Vi söker nu

Dela