Examensarbete teknisk design för tung industri
Arbeta på Site i gruv- och stålindustrin

Examensarbete teknisk design för tung industri

Tillsammans med oss på Site Svensk industriteknik har du möjlighet att utföra ditt examensarbete mot teknisk design för stål- och gruvindustrin.

Pågående examensarbete med industriell produktutveckling

Under fem månader kommer Samuel och Marcus från Luleå tekniska universitet utföra sitt examensarbete hos oss. Arbetet handlar om att avgöra, utvärdera och verifiera säkerhetskrav och nödvändiga åtgärder för bältestransportörer.

Samuel Andersson och Marcus Widstrand utför ett examensarbete inom industriell produktutveckling på Luleå tekniska universitet inom programmet Teknisk Design, Civilingenjör, under hösten 2019.