fbpx
Management illustration SITE

Examensarbete inom teknisk design för tung industri

Tillsammans med oss på SITE har du möjlighet att utföra ditt examensarbete mot teknisk design för stål- och gruvindustrin.

Tidigare examensarbeten

Bästa examensarbete inom stålbyggnad

Simon Stahlin från SITE mottar stipendie för bästa examensarbete inom stålbyggnad. Läs mer

Simon Stahlin från site vinner basta examensarbete 2019 mottar satalbyggnadspriset

Stipendiet är instiftat av Lecor och Ramboll.

Examensarbete inom industriell produktutveckling

Samuel Andersson och Marcus Widstrand utförde sitt examensarbete hos SITE i samarbete med LKAB. Examensarbetets syfte var att hitta en lösning i form av ett säkerhetsbedömningsverktyg som kan utföra undersökningar för standard SS-EN 620+A1 och avgöra om dess krav uppfylls eller inte angående klämpunkter vid bärande och returrullar. Läs mer

Samuel Andersson och Marcus Widstrand från civilingenjörsprogrammet Teknisk Design med inriktning mot produktdesign.

Kontakt

För mer information eller frågor kontakta Jens Fellenius, personalansvarig.

Läs mer