Amanda Nordström Porträtt SITE 2400x1256

Amanda Nordström

Projektledare & konstruktör

+46(0)70-611 60 15 | amanda.nordstrom@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Utbildad civilingenjör och lärare med inriktning matematik och kemi. En problemlösare med erfarenhet av ledarskap och kommunikation.

Styrkor: Kommunicera teknik på ett pedagogiskt sätt, analys och ledarskap.

Erfarenhet

Examensarbete, Holmen Iggesund

Utveckling av rekommendationer för verifiering av standardiserade analysmetoder och undersökning av utbildning inom analysmetodik: Med verifiering av jonkromatografisk analys av klorat som exempel.

Övningsledare KTH, Stockholm

Genomförde övningar i ingenjörsvetenskap, vilka involverade matematisk modellering och regressionsanalys bland annat samt i diskret matematik.

Gruppledare, Luleå kommun

Planerade och organiserade parkunderhåll. Ledde grupper med feriearbetare, ansvarade för arbetsmiljön samt administrerade tidsrapportering.

Utbildning

  • Civilingenjör och lärare med inriktning matematik och kemi – KTH
  • Läkarprogrammet (6/11 terminer) – Umeå universitet

Inlägg