fbpx
Amanda Nordström Porträtt SITE 2400x1256

Amanda Nordström

Projektledare & konstruktör

+46 (0)70-611 60 15 | amanda.nordstrom@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Utbildad civilingenjör och lärare med inriktning matematik och kemi. En problemlösare med erfarenhet av ledarskap och kommunikation.

Styrkor: Kommunicera teknik på ett pedagogiskt sätt, analys och ledarskap.

Erfarenhet

Projekteringsledning inom traverssäkerhet, LKAB Kiruna

Projektering av säkerhetshöjande lösningar för arbete på traverskranar.
Tillträden, fallskyddssystem, rutiner, riskanalyser, handlingsplaner m.m.

Examensarbete, Holmen Iggesund

Utveckling av rekommendationer för verifiering av standardiserade analysmetoder och undersökning av utbildning inom analysmetodik: Med verifiering av jonkromatografisk analys av klorat som exempel.

Övningsledare KTH, Stockholm

Genomförde övningar i ingenjörsvetenskap, vilka involverade matematisk modellering och regressionsanalys bland annat samt i diskret matematik.

Gruppledare, Luleå kommun

Planerade och organiserade parkunderhåll. Ledde grupper med feriearbetare, ansvarade för arbetsmiljön samt administrerade tidsrapportering.

Utbildning

  • KonstruktörN – Svetsakademin
  • BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare, Grundkurs
  • UGL-Utveckling av grupp och ledare
  • Civilingenjör och lärare med inriktning matematik och kemi – KTH
  • Läkarprogrammet (6/11 terminer) – Umeå universitet

Ladda ner

CV Amanda Nordström SITE
CV Engelska

Inlägg