fbpx
Management illustration SITE

Bygg­kon­struk­tion

Vi hjäl­per våra kun­der hitta op­ti­ma­l byggkon­struk­tion för sina projekt, allt i samklang med ekonomi, hållbarhet och miljö i det lokala sammanhanget.

Bygg­kon­struk­tion med fokus på säkerhet och funktion

Våra byggkonstruktörer skapar byggnader som är säkra och fungerar under hela sin livscykel. Med fokus på helheten anpassar vi de bärande strukturerna så de samspelar med byggnadens design och tänkta funktion.

Struktur i samklang med design och miljö

Byggkonstruktion handlar i grunden om trygghet. Byggnader ska bibehålla sin kvalitet under lång tid och vara säkra. Vi arbetar med att dimensionera och projektera byggnader i konstruktionsmaterialen stål, trä och betong.

Byggkonstruktion handlar om att man ska förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och beter sig ur ett brukarperspektiv.

Med vår erfarenhet av byggnadsmekanik ser vi till att de påfrestningar som byggnaden utsätts för inte överstiga den kapacitet ett visst material med en viss geometri har.

Vi arbetar med konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de bärande elementen i byggnadsstommar och olika stabiliseringsmetoder för stommar.

Konstruktionsmaterialen stål, trä och betong är vår specialitet, där skapar vi konstruktiv utformning och brandsäkerhet i konstruktioner. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av kraft och moment.

Numerisk modellering för byggnader och FEM-beräkningar

Möt vårt senaste tillskott för byggkonstruktion

Tarek Alqado byggnadskonstruktör på SITE

Tarek Alqado

Projektledare & byggkonstruktör

Magisterexamen i konstruktionsteknik från Irak och doktorsexamen i ämnet konstruktionsteknik från LTU. Har stor erfarenhet om strukturers dynamik och dynamiska beräkningar. Tarek har arbetat som konsult inom byggkonstruktion i Sverige de senaste sju åren med huvudområde numerisk modellering för byggnader och FEM-beräkningar.

Effektiva och värdeskapande projekt

SITE är ett konsultföretag som skapar effektiva och värdeskapande projekt, processer och tekniska lösningar för den tunga industrin i Norrland. Vi är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin.

Skapa en struktur som kan bära den belastning byggnaden utsätts för under sin livstid

Hörnstenen i varje byggprojekt

Byggkonstruktion är en avgörande del av varje byggprojekt, och det ligger till grund för stabilitet, hållbarhet och funktionalitet för alla typer av strukturer. Oavsett om det handlar om ett bostadshus, en bro, en skyskrapa eller en enkel trästuga är en välutformad byggkonstruktion av yttersta vikt för att säkerställa att strukturen står stadigt och säkert under lång tid framöver.

Grundläggande principer

Den grundläggande principen för byggkonstruktion är att skapa en struktur som kan bära den belastning den utsätts för under sin livstid. Detta innebär att konstruktören måste ta hänsyn till olika faktorer såsom den geografiska platsen, markförhållandena, klimatet och den avsedda användningen av byggnaden.

Materialval

Valet av material spelar en avgörande roll i byggkonstruktionen. Olika material har olika egenskaper när det gäller styrka, hållbarhet, vikt och kostnad. Vanliga byggmaterial inkluderar betong, stål, trä och murverk. Moderna byggtekniker och materialinnovationer har också introducerat alternativa material såsom kompositmaterial och glasfiberförstärkt plast.

Tekniker och metoder

Byggkonstruktörer använder olika tekniker och metoder för att säkerställa att strukturen uppfyller sina krav och standarder. Detta inkluderar allt från traditionella metoder som träramar och murverk till moderna tekniker som prefabricerade komponenter och avancerad datormodellering.

Hållbarhet och miljöpåverkan

I dagens samhälle blir hållbarhet allt viktigare inom byggbranschen. Byggkonstruktioner måste vara energieffektiva, miljövänliga och hållbara på lång sikt. Detta innebär att konstruktörer måste ta hänsyn till faktorer som materialval, energiförbrukning och återvinning vid utformningen av en struktur.

Utmaningar och framtida utveckling

Byggkonstruktion står inför flera utmaningar och möjligheter i framtiden. Klimatförändringar, urbanisering och teknologiska framsteg kommer att påverka hur vi planerar, designar och bygger våra strukturer. Genom att fortsätta att investera i forskning och utveckling samt att omfamna nya innovationer och tekniker kan vi skapa byggnader som är säkrare, mer hållbara och mer effektiva än någonsin tidigare.

I slutändan är byggkonstruktion en konst och en vetenskap som kräver noggrann planering, kreativt tänkande och teknisk expertis. Genom att följa de bästa praxisen och använda de senaste teknikerna och materialen kan vi skapa byggnader som inte bara uppfyller dagens behov utan också står starka för framtida generationer att njuta av och dra nytta av.

Mer om SITE och vårt arbete