fbpx
Totalstation Trimble S6 inmätning SITE

Din konsultpartner i Norrbotten för tunga industriprojekt

I Norrbotten pågår en betydande industriell expansion, där stora investeringar skapar gynnsamma förutsättningar för företagstillväxt och nyetableringar. SITE Svensk industriteknik bistår kunder inom tung industri med värdeskapande projekt, processer och tekniska lösningar. Med en bred tjänsteportfölj kan SITE ta sig an allt från mindre, effektiva insatser med kort varsel till komplexa uppdrag i mångmiljonstorlek.

Nativekampanj i samarbete med Svenska Dagbladet

Känt för omfattande gruvverksamheter, med några av världens största järnmalmsgruvor, är Norrbotten en attraktiv arena för gruv- och stålindustrins utveckling. På uppgång i Norrbotten är också industrierna för förnybar energi, skog och papper samt innovation och teknologi. Konsultbolaget SITE utvecklar projekt, processer och tekniska lösningar som effektiviserar och driver verksamheter inom tung industri till ökad framgång. Med fokus på huvudområdena teknisk projektledning och mekanisk konstruktion bistår SITE kunder med allt från byggledning och upphandlingar till kalkylering och optimering av verksamhetsområden.

– Vårt mål är att nå de företag som vill etablera sig i regionen, och i rollen som deras främsta partner skapa bestående mervärden för våra kunder, säger Fredrik Kroll, vd på SITE Svensk industriteknik.

Bland de aspekter som får SITE att sticka ut på marknaden är deras breda kontaktnät i regionen och branschen, där de jobbar nära med stora namnkunniga aktörer i industrin. Där arbetar de både på entreprenörssidan och på kundsidan.

– Vår drivkraft är att göra det så enkelt för våra kunder som möjligt att överlåta mycket av projektet de vill till oss, säger Fredrik. Vår inställning är att om det går det bra för våra kunder, så går det bra för oss också.

En aktiv spelare i den gröna omställningen

Tack vare sin långa tekniska kompetens kan SITE assistera företag i deras digitaliseringsarbete och effektivisera verksamheter och verkstäder på ett sätt som gynnar både deras kunders företagsekonomi och klimatomställningen.

– Hållbarhet är en viktig fråga för oss, säger Fredrik. Vi brinner för att skapa tids- och kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder, där vi använder modern teknik som till exempel 3D-skanning för att ta fram kommunikationsunderlag och visualiseringar. Det i sin tur minimerar riskerna för missförstånd och skapar en högre grad av precision och klarhet över komplexa konstruktioner inom tung industri.

När en brännare på koksverket hos en känd industrikund ville byta ut delar i förebyggande underhåll stötte dem på ett problem. Komponenten de behövde var föråldrad, och så också ritningsunderlaget som numera var bristfälligt för modern konstruktion.

– Med hjälp av vår 3D-skanner kunde vi högprecisionsskanna brännaren och genom så kallat reverse engineering skapa en ny modell med tillhörande tillverkningsunderlag för en uppdaterad, förbättrad version av brännaren.

Växer och breddar sitt tjänsteutbud inom bygg

SITE har fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster och söker därför löpande personer som kan bli viktiga medarbetare. Företaget strävar efter att kontinuerligt hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och arbetar långsiktigt även med arbetsmiljö och säkerhet för deras anställda. Framtidsplanerna under 2024 är att inrätta en ny verksamhetsgren på byggsidan, som kommer att möjliggöra ett bredare tjänsteutbud och ett större helhetsåtagande än tidigare.

– För våra kunder kommer det inte synas avsevärt utåt, då vi tidigare hyrt in externa konsulter för detta område. I dag har vi den specialiserade kompetensen inhouse, och ser fram emot att kunna bistå våra kunder hela vägen från kalkylering till resultatuppföljning i egen regi.

Dela