fbpx
Totalstation Trimble S6 inmätning SITE

SITE köper totalstation och breddar sitt kunderbjudande för byggbranschen

För att tillgodose den stora efterfrågan från byggbranschen utökar SITE Svensk industriteknik sina tjänster med att köpa in totalstation och erbjuda inmätningar för bygg- och anläggningsprojekt.

Luleå 2023-03-16

Det är högt tryck i bygg- och anläggningsbranschen i Norrbotten där flera stora satsningar planeras de närmaste åren. SITE ser att inmätning med totalstation är ett naturligt nästa steg i deras tillväxt och spår att det kommer bli tajt med kompetens på just de tjänsterna.

Totalstationer används när mätning med hög lokal precision önskas, exempelvis inom bygg, lantmäteri och anläggning. Man fastställer koordinater för gränser, byggnader och markarbeten, kan undersöka gruvor och tunnlar, mäta dagbrott och vägar eller samla in data vid dokumentation av broar och andra konstruktioner.

– Nu kan vi erbjuda våra tjänster till nya branscher där efterfrågan är stor och skapa moderna underlag för planering, projektering och byggnation, säger Fredrik Kroll, Marknadsansvarig SITE.

Fakta

SITE – Svensk industriteknik är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin. De arbetar för värdeskapande projekt, processer och tekniska lösningar för tung industri i Norrland.

För mer information kontakta

Fredrik Kroll, Marknadsansvarig SITE
070-611 18 36
fredrik.kroll@sitelulea.se

Totalstation Trimble S6 inmätning SITE

Med vår Trimble S6 totalstation utför vi precisionsmätningar trots långa avstånd inom etablerade nätverk. Vi mäter in vinklar, längd och avstånd för byggprojekt och lantmäteri.

Läs mer om vår tjänst

Dela