fbpx
Site Svensk industriteknik verksamhet

Verksamhetsområden

Vi specialiserar oss inom en rad olika branscher och verksamhetsområden. Då vi främst verkar i Norrbotten är vi vana vid projektledning i gruv- och stålindustrin. Det har gjort oss vana vid att jobba med stålteknik, maskinteknik och anläggningsteknik.

En viktig faktor i dessa industrier är givetvis säkerheten. Det gör oss till en vass spelare när det handlar om olika arbetsmiljöfrågor, exempelvis fallskydd och riskhantering.

Hör av dig till oss om du vill höra mer om hur vi hanterar projekt inom ovanstående, eller inom processförbättringar, underhåll eller något annat av våra specialområden som du hittar i listan nedan.

Områden där vi specialiserar oss

  • Stålteknik
  • Bärande konstruktioner, plattformar, gångvägar
  • Maskinteknik
  • Rörliga delar, flöden av gas-vätska-material, slitage/underhåll
  • Gruvindustri och stålindustri
  • Förbättringar av arbetsmiljö, säkerhet, kapacitetsökning, kvalitet
  • Kranar och lyft
  • Tillträden, nykonstruktion och omkonstruktion, dokumentation, fallskydd
  • Anläggningsteknik
  • Processförbättringar, optimering