fbpx
3D-skanning av miljö digital insprirationsbild 2400x1256 px

3D-scanning för effektiva projekt

SITE från Luleå använder 3D-scanning för att skapa tids- och kostnadseffektiva projekt för våra kunder, från gruvorna i Kiruna och Gällivare till Norrlands alla olika industrier.

Hur vi använder 3D-scanning

Vi använder 3D-scanning för projektering, vidareutveckling och konstruktion av alla typer av miljöer, med tung industri och byggnader som de vanligaste applikationsområdena.

Med 3D-scanning återskapar vi miljön i ett digitalt format med hög noggrannhet, oavsett dess komplexitet. Eftersom scanningen fångar upp allt inom synligt räckhåll kan vi tidigt i projektet kommunicera med högsta möjliga klarhet och precision. Därmed undviks kostsamma missförstånd och vi kan presentera de mest gynnsamma lösningarna för våra kunder.

Exempel på användningsområden:

  • Projektering & visualisering
  • Utveckling & konstruktion
  • Uppmätning & datainsamling
  • Offert- & kommunikationsunderlag
Konstruktör och projektledare för industri kontor SITE

Fördelar med 3D-scanning

Effektivitet är ett självklart ledord när man talar om fördelarna med 3D-scanning. En scanning samlar in stora mängder högkvalitativa data på en bråkdel av den tid det tar vid användning av konventionella mätmetoder. Allt som krävs är ett enda platsbesök.

Detta medför i sin tur klara fördelar vad gäller kostnader och kommunikation, då tidsåtgången för projektering reduceras kraftigt och kommunikationen inom projektet underlättas med underlag av denna kvalitet.

Exempel på fördelar:

  • Kostnadseffektivt
  • Högkvalitativa data
  • Minimering av fel och missförstånd
  • Utmärkta kommunikationsunderlag
SITE 3D-scanning på SSAB i Luleå bild 1200x800

SITE 3D-scanning av industrimiljö på SSAB i Luleå

Så fungerar 3D-Scanning

Under en scanning så skjuter 3D-scannern ut laserljus i alla riktningar runtom den, till exempel med hjälp av roterande speglar. När ljuset lämnat kameran och träffar en viss yta så studsar det tillbaka, varpå sensorer beräknar positionen av den träffade ytan.

Skapar ett punktmoln

Var och en av 3D-scannerns alla mätningar bli individuella punkter i en digital 3D-rymd, vanligen kallat punktmoln eller Point Cloud. Alla dessa punkter sammanställs sedan i en grafisk 3D-representation av den scannade miljön, vilket kan raffineras ytterligare efter behov.

Illustration 3d-scanning punktmoln av ett ansikte

Fältarbete med 3D-scanning

Exempel då vi effektiviserat arbetet med inhämtning av data för ritningar och visualiseringar.

Precisionsskanning i 3D med ända ner till några hundradels millimetrar i noggrannhet med en Gom ATOS compact scan och använder tekniken ”structured light scanning”
SITE 3D-scannning på M/S Hjördis 1080x1080

Projekt på fartyget M/S Hjördis där vi 3D-scannar och samlar in data inför installation av ett ballast water treatment system.

Arbete med 3D scannad modell på SITE kontor i Luleå

Arbete i 3D-modell på SITEs  kontor i Luleå.

3D-Scanning på SSAB

SITE scannar på SSAB inför byte av ett stort rör som prefabricerades.

Referensarbeten

Se exempel där vi på SITE jobbat med 3D-modeller som kommunikationsunderlag och visualiseringar för effektiva industriprojekt.

MAC / MAF utlastarmaskin till Malmberget - en referens från site

Transportör MAC/MAF utlastning i Malmberget. Läs mer

Kransäkerhet - en referens från site

Kran- och traverssäkerhet till LKAB. Läs mer

Stackermaskin till Narvik hamn - en referens från site

Stackermaskin till Narviks hamn. Läs mer

Läs mer

Pressmeddelande

SITE erbjuder 3D-scanning för effektiva industriprojekt