Björn Karlsson
Björn Karlsson på SITE

Björn Karlsson

Delägare | Senior projektledare & konstruktör

+46 (0)70-611 18 46 | bjorn.karlsson@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot mekanikkonstruktion. Stor erfarenhet av projektledning, projekteringsledning och mekanikkonstruktion inom gruv- och stålindustrin.

Styrkor inom bland annat projektekonomi, tidsplanering, upphandlingar, layoutoch konstruktionsarbete, leveransprojekt, kranar- och lyft.

Erfarenhet

Projekteringsledning "Långlinjer Etapp 2", KS LKAB Kiruna

Projekteringsledare för ett större reinvesteringsprojekt vid sovringsverket i Kiruna. Projektet består av byggnationer inom bygg, mek, el, media. Komplicerat projekt där anläggningen ska vara i full drift i direkt anslutning till nybyggnationer som ansluter till gamla byggnadsdelar.

Stackermaskin till Narvik hamn

Ansvarig för offert och kalkylering. Se projekt

Projekteringsledning "Kransäkerhetsprojekt", KK2/KK3

Projektering av säkerhetshöjande lösningar för arbete på traverskranar i KK2 och KK3. Tillträden, fallskyddssystem, rutiner, riskanalyser, handlingsplaner mm. Se projekt

Projektledare ”Montage av Krossanläggning, KID2”, Boliden Aitik

Konsultuppdrag att företräda GISAB som projektledare för Montage av krossanläggning till Boliden Aitik.

Utbildningar

  • Civilingenjör, Mekanikkonstruktion – Linköpings Universitet
  • Certifierad Projektledare – Westhagen Utbildning
  • Affärsjuridik
  • Bas-P/Bas-U

Några av våra kunder