fbpx
Fredrik Kroll SITE Porträtt 2021-2400x1256

Fredrik Kroll

Delägare | Senior projektledare & konstruktör

+46 (0)70-611 18 36 | fredrik.kroll@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Civilingenjör med stor erfarenhet inom projektledning, projekteringsledning och mekanisk konstruktion inom gruv- och stålindustrin. Kommittémedlem SIS/TK 282 Maskinsäkerhet.

Styrkor inom projektledning, noggrannhet och stort kontaktnät i branschen.

Erfarenhet

Uppdragsledare SSAB, EMEA, Luleå

Riskinventering av bandtransportörer. Rådgivare och konstruktionsansvarig för anläggningssäkerhet/ingreppsskydd vid råmateralförsörjningsanläggning. Se projekt

Uppdragsledare SCA, Munksund

Ansvarig för projektering & konstruktion för rivning av befintliga plattform, nykonstruktion av plattformar och trapptorn till barrkokare. Se projekt

Projektledare LKAB MALMBERGET, MAC Mek

Ansvarig för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av MAC Mek (NLM10) till LKAB Malmberget. Projektet bestod av en funktionsleverans av bandtransportörer. Ansvarig för genomförande av projektet från kontrakt till driftklar anläggning och överlämnande. Se projekt

Projektledare LKAB MALMBERGET MPBA – GISAB

Ansvarig för GISABs leverans och genomförande (AB04) av MPBA projektet till Anrikningsverket, LKAB Malmberget. Ansvarig för ekonomi, teknik, tidplanering, resursplanering och kvalitetsuppföljning.

Utbildning

  • KonstruktörN – Svetsakademin
  • Civilingenjör, Maskinteknik – Luleå Tekniska Universitet
  • Certifierad Projektledare – Westhagen Utbildning
  • Bas P/U – Kompetensutvecklarna
  • Standardisering för kommittédeltagare – SIS – Swedish Standard Institute

Ladda ner

CV Fredrik Kroll SITE

Inlägg

Utbildningsintyg

Den 21:a september 2023 har medarbetarna på SITE deltagit i utbildningen KonstruktörN. KonstruktörN Utbildningen behandlar…

Läs mer