fbpx
Porträtt av Mikael Björnfot på SITE

Mikael Björnfot

Projektledare & konstruktör

+46 (0)70-611 16 05 | mikael.bjornfot@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Civilingenjör inom energiteknik med inriktning mot effektivisering. En pålitlig och kommunikativ problemlösare med erfarenhet av projektledning, projekteringsledning och mekanikkonstruktion inom gruv- och stålindustrin.

Styrkor inom bland annat projektekonomi, tidsplanering, layout- och konstruktionsarbete.

Erfarenhet

Uppdragsledare anslutningsort, LKAB Malmberget


Ansvarig för genomförandet av förstudie för anslutningsort mellan befintliga Parta schakten till ny uppfodringslina. Ansvarig för framtagning av tidplan, funktion och ekonomi.

Projektledare och projekteringsledning takbyte, KA2 LKAB Kiruna


Projektet byter ut befintliga tak och gångvägar på totalt drygt 4000 kvadratmeter vid ett av Anrikningsverken i Kiruna. Projektet består av byggnationer inom bygg, mek, el, media. Ansvarat för framtagning av förfrågningsunderlag samt projektekonomi, tidsplanering, entreprenörer, leveranser, dokumentation och konstruktion.

Projektledare och projekteringsledning trapptorn med arbetsplattform inuti gruvschakt, KA1 LKAB Kiruna


Projektledare och projekteringsledare för nytt trapptorn till gruvschakt vid Anrikningsverk 1 i Kiruna. Projektet består av byggnationer inom bygg, mek, el, media. Ansvarat för framtagning av förfrågningsunderlag samt projektekonomi, tidsplanering, entreprenörer, leveranser, dokumentation och konstruktion. Utmanande projekt i och med placeringen av trapptornet.

Projektledare anläggningsstatus, KA1 LKAB Kiruna


Ansvarig för projektekonomi, framtagning av ritningsunderlag, genomförandet av tredjepartsbesiktningar och hållfasthetsberäkningar för anläggning KA1 i Kiruna.Projekteringsledning ”Kransäkerhetsprojekt”, KA1/KA2


Projektering av säkerhetshöjande lösningar för arbete på traverskranar i KA1 och KA2. Tillträden, fallskyddssystem, rutiner, riskanalyser, handlingsplaner mm.

Militärtjänstgöring som soldat, Försvarsmakten


Erfarenhet av att arbeta tillsammans i grupp under utmanande omständigheter.

Utbildning

  • KonstruktörN – Svetsakademin
  • Certifierad projektledare – Westhagen
  • BAS-P/BAS-U
  • Civilingenjör, Energiteknik – Umeå Universitet

Ladda ner

CV Mikael Björnfot SITE
CV Engelska

Inlägg