Porträtt av Mikael Björnfot på SITE

Mikael Björnfot

Projektledare & konstruktör

+46 (0)70-611 16 05 | mikael.bjornfot@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Civilingenjör inom energiteknik med inriktning mot effektivisering. En pålitlig och kommunikativ problemlösare med erfarenhet av projektledning, projekteringsledning och mekanikkonstruktion inom gruv- och stålindustrin.

Styrkor inom bland annat uppdragsledning, besiktningar, layout- och konstruktionsarbete.

Erfarenhet

Projektledare anläggningsstatus, KA1 LKAB Kiruna

Ansvarig för projektekonomi, framtagning av ritningsunderlag, genomförandet av tredjepartsbesiktningar och hållfasthetsberäkningar för anläggning KA1 i Kiruna.

Projekteringsledning trapptorn med arbetsplattform inuti gruvschakt, KA1 LKAB Kiruna

Projekteringsledare för nytt trapptorn till gruvschakt vid anrikningsverk 1 i Kiruna. Projektet består av byggnationer inom bygg, mek, el, media. Utmanande projekt i och med placeringen av trapptornet.

Projekteringsledning ”Kransäkerhetsprojekt”, KA1/KA2

Projektering av säkerhetshöjande lösningar för arbete på traverskranar i KA1 och KA2. Tillträden, fallskyddssystem, rutiner, riskanalyser, handlingsplaner m.m.

Militärtjänstgöring som soldat, Försvarsmakten

Erfarenhet av att arbeta tillsammans i grupp under svåra omständigheter.

Utbildning

Umeå universitet

  • KonstruktörN – Svetsakademin
  • Certifierad Projektledare – Westhagen utbildning, 2023
  • Civilingenjör i energiteknik

Ladda ner

CV Mikael Björnfot SITE
CV Engelska

Inlägg