Kran- och traverssäkerhet till LKAB
Kransäkerhet - en referens från site

Kran- och traverssäkerhet till LKAB

För att tillträde och underhåll av kranar och traverser ska kunna ske på ett säkert och effektivt sätt har vi tagit fram nya fallskydd och rutiner utifrån underhållspersonalens behov, allt i enlighet med gällande lagar och standarder.

Maskinsäkerhet, projektering, konstruktion.

Några av våra kunder