Mikael Björnfot SITE lokal

Mikael Björnfot certifierad projektledare via Westhagen utbildning

Vi gratulerar vår medarbetare Mikael för väl genomförd utbildning. Certifieringen innebär krav på aktivt deltagande under cirka sex månader i utbildningsprogrammets olika processer.

Vid dessa processer har olika projektrelaterade uppgifter lösts på ett tillfredsställande sätt. Deltagaren har dessutom, i en slutrapport, redovisat sina lärdomar och formulerat en personlig utvecklingsplan för sin fortsatta utveckling.

Ämnesområden som har behandlats under programmet:

  • Metodkompetens
  • Beteendekompetens
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Projektmetodik

Certifikat