SITE anlitas som projektledare för serietillverkning av järnvägsvagnar
Effektiv management med SITE

SITE anlitas som projektledare för serietillverkning av järnvägsvagnar

Spännande projekt för flera norrländska företag där GISAB anlitar SITE som projektledare tack vare vår erfarenhet från tillverkande företag.

– Extra roligt med projektet är att det produceras lokalt i Luleå med premiumstål från SSAB. Det främjar långsiktig hållbarhet rent miljömässigt samt trafiksäkerhet där lastbilar kan lastas på tåg i Europa och inte behöver köras på vägar i samma utsträckning, säger Daniel Enström, projektledare på SITE.

flexiwaggon järnvägsvagn för fordonstransport

Bild: Flexiwaggon

Serietillverkning av 50 specialiserade järnvägsvagnar

Det norrländska företaget Flexiwaggon AB från Östersund har skrivit kontrakt med SSAB och Gisab att serietillverka 50 specialiserade järnvägsvagnar till det österrikiska transportföretaget CRD GmbH.

Produktionen av det kompletta tågset med järnvägsvagnar kommer göras i Luleå med premiumstål från SSAB som passar satsning på fossilfritt stål extra bra. Det första tågsetet planeras levereras under tredje kvartalet 2023.

Järnvägsvagnen klarar hastigheter uppemot 160 km/tim och genererar egen el som kan användas för laddning av eldrivna fordon och strömförsörjning av kylaggregat.

Flexiwaggon har tecknat avtal om att leverera ett komplett tågset med option på ytterligare ett (totalt 45–50 vagnar) till det österrikiska transport-företaget CRD GmbH.

Avtalet är ett genombrott för Flexiwaggon på en europeisk marknad där de första vagnarna kommer användas.

Läs artiklar om projektet

Gisab ska tillverka järnvägsvagnar av SSAB-stål

www.affarerinorr.se/nyheter/2022/maj/gisab-ska-tillverka-jarnvagsvagnar...

Genombrott för den gröna innovationen Flexiwaggon – får order på kompletta tågset med järnvägsvagnar från österrikiskt transportföretag

www.flexiwaggon.se/genombrott-for-den-grona-innovationen...

Några av våra kunder