fbpx
Transportvagn till SSAB konstruktion av SITE-01-2400x1256-px-v2

Transportvagn till SSAB för att säkert förflytta provvikter

SITE fick i uppdrag att ta fram en ny transportvagn åt SSAB Luleå som ska klara bära provvikter på totalt 2 ton samt underlätta för personalen att transportera och provväga sändarna.

Vår roll: Konstruktion
Konsult: Victor Johansson

Transportvagn till SSAB konstruktion av SITE 1920x1080-px

Om projektet

SSAB har tidigare haft utmaningar då de transporterat provvikter som används för att väga sändarna. Där varje provvikt väger 500 kg.

I samråd med SSAB kom vi då fram till att vi skulle göra en häck som kan bära fyra vikter åt gången dvs 2 ton. Häcken ska ha hjul så det är möjligt att förflytta vikterna även där traktorn inte kommer åt samt säkra upp så att vikterna ligger stilla och inte far omkring då traktorn transporterar vikterna.

Transportvagn till SSAB konstruktion av SITE-02-1080x1350-px
Transportvagn till SSAB konstruktion av SITE-03-1080x1350-px
Dela