fbpx

Simon Stahlin från SITE mottar stipendie för bästa examensarbete inom stålbyggnad

Vi på SITE är stolta och gratulerar till fantastiskt bra arbete Simon. Stipendiet delades ut på Stålbyggnadsdagen den 7 november 2019. Det var 16:e gången stipendiet delades ut och Simon var på plats på Svenska Mässan i Göteborg för att motta sitt pris.

Simon Stahlin från site vinner basta examensarbete 2019 mottar satalbyggnadspriset

Stipendiet är instiftat av Lecor och Ramboll.

Motivering

Examensarbetet behandlar hur man i efterhand kan åstadkomma samverkan mellan stålbalkar och betongfarbana i broar som ursprungligen konstruerats och uppförts utan samverkan mellan dessa delar, och hur detta kan modelleras.

Rapporten studerar ett fall där samverkan åstadkommes genom efterinstallation av skjuvförbindare av så kallade spring coils. Dessa har fördelen att de är enkla att montera men till priset av en olinjär skjuvstyvhet. Rapporten omfattar bl.a. en finit elementsimulering av en typisk bro med några inslag som är långt utöver det vanliga. För det första modelleras betongfarbanan med beaktande av både längsarmering och tvärarmering. Därutöver används en kombinerad plasticitets- och skademodell som konstitutiv modell för betongen.

Att modellera betong i FE-analyser är normalt svårt även med betydligt mindre avancerade konstitutiva modeller. Slutligen modelleras samverkan mellan stål och betong med olinjära fjädrar vars egenskaper bestämts via skjuvprovningar av spring coils. Författaren har tagit sig an ett utomordentligt svårt tekniskt problem och har gått iland med det. För det belönas han med Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbete 2019.

Källa: sbi.se

Läs mer

Examensarbete hos SITE