fbpx

Examensarbete inom industriell produktutveckling

Samuel Andersson och Marcus Widstrand från civilingenjörsprogrammet Teknisk design utförde mellan år 2019-2020 sitt examensarbete hos oss på SITE. Detta utfördes i samarbete med LKAB med syftet att finna en lösning för att enkelt verifiera efterlevnaden av standarden SS-EN 620+A1:20 som behandlar säkerhetskrav för transportband.

Resultatet av examensarbetet mynnade ut i ett verktyg som kan användas för att direkt bedöma behovet av ingreppsskydd vid transportbandens klämpunkter i enlighet med standardens parametrar för både bärande och returrullar.

Samuel Andersson och Marcus Widstrand från civilingenjörsprogrammet Teknisk Design med inriktning mot produktdesign.

Sammanfattning

Examensarbetets syfte är att hitta en lösning i form av ett säkerhetsbedömningsverktyg som kan utföra undersökningar för standard SS-EN 620+A1 och avgöra om dess krav uppfylls eller inte angående klämpunkter vid bärande och returrullar.

För att kunna hitta en lösning på problemet så har en designprocess med namnet Snowflake används som består av fyra faser: Kontext, Ideation, Koncept och Produkt. Arbetet bygger på ett teoretiskt ramverk så som tekniks design, transportband, ergonomi, användarupplevelse, interaktionsdesign och användbarhet. Detta, kombinerat med flertal kreativa metoder för att höja kreativitet och inspiration som följts av en omfattande utvärderingsprocess, gjorde det möjligt för projektgruppen att utveckla en lösning till det erkända problemet.

Projektet resulterade i ett koncept som, med hjälp av en momentnyckel, kan avläsa kraften som krävs vid en säkerhetsundersökning. Dess form möjliggör att mätningar kan ske på en stor mängd olika transportband med varierande rullstorlekar. Verktyget är utformat för att kräva minimal ansträngning av användaren under alla användningssteg, från att bära verktyget till användning. Genom att en avståndsmätare rör sig då verktyget lyfter bältet och stannar kvar vid avståndets tröskelvärde så kan resultatet avläsas borta från mätpunkten, vilket ökar användarsäkerhet och användbarhet.

Resultatet uppfyller de fastställda kriterierna och kan därför anses vara ett framgångsrikt resultat, men det kan också användas som grund till vidareutveckling med tanke på det omfattande teoriresultat som stödjer utformning och funktion, trots att produkten endast är konceptuell.

Projektet har i slutändan resulterat i ett verktyg som tydligt visar om ingreppskydd måste monteras på bältestransportörer vid klämpunkter, enligt parametrar från säkerhetsstandard SS-EN 620+A1 angående bärande och returrullar.

Läs mer

Examensarbete hos SITE