fbpx
Björn Sannelind SITE porträtt 2400x1256

Björn Sannelind

Projektledare

+46 (0)73-047 72 88 | bjorn.sannelind@sitelulea.seLinkedIn

Profil

Erfaren projektledare med mångårig bakgrund inom gruv- och stålindustrin samt bygg och anläggning.

Styrkor bland annat inom komplexa industrimontage och stora projekt.

Erfarenhet

Projektledare åt SSAB, Luleå, 2022 –

Hanterar komplexa och tidspressade projekt som nybyggnation av kalkbandet efter brand med nya transportörer och bandgång. Ombyggnad och förbättring av omhällningen, där råjärn hälls om från torpedo till skänk. Samt projekt för reservsyraren på koksverket.

Platschef, Kanonaden Entreprenad AB, 2019-2022

Ekonomiskt ansvar, personalansvar, arbetsmiljöansvarig, resursplanering, inköp, kalkylera offerter, ekonomisk uppföljning av projekt, ÄTA-hantering samt projektering

Platschef, NCC Infrastructure, 2018-2019

Ekonomiskt ansvar, personalansvar, arbetsmiljöansvarig, resursplanering, inköp, kalkylera offerter, ekonomisk uppföljning av projekt, ÄTA-hantering.

Platschef, Gällivare Industriservice AB, 2017-2018

Övergripande ansvar för alla projekt och löpande arbeten i Gällivare, personalansvar över samtliga anställda på orten, ca 50 personer, ekonomiskt ansvar, arbetsmiljöansvarig, resursplanering, kalkylera offerter, ekonomisktuppföljning av projekt samt ÄTA-hantering.

Projektledare och arbetsledare, GISAB, 2013-2017

Ansvarig för både projekt och löpande avtal inom underhåll, reparationer, nymontage, i LKAB Malmfälten, Boliden Aitik, Boliden Garpenberg, Sydvaranger Gruva AS, Follobaneprosjektet.

Montör samt ledande montör, GISAB, 2009-2013

Nymontage och underhåll i gruvindustrin.

Mark- och anläggningsarbetare, NCC Gällivare, 2008-2009

Utbildning

 • CE-märkning
 • BAM/SAM-utbildning
 • Projektledning
 • Organisation och ledarskap
 • Företagets arbetsmiljöarbete
 • Arbetsrätt för anställda och chefer
 • HLR-utbildning
 • Geopad/Utsättning-utbildning
 • UGL-Utveckling av grupp och ledare
 • Säkra schakt
 • Arbete på väg nivå 3
 • BAS-U
 • BAS-P
 • Entreprenadjuridik

Ladda ner

CV Björn Sannelind SITE

Inlägg