fbpx
Staffan Ruuth styrelseordförande på SITE 2022 1200x628

SITE Svensk industriteknik AB lägger in högre växel

SITE svensk industriteknik har nu bestämt att öka tillväxttakten i och med den stora efterfrågan på deras tjänster inom utveckling och ledning av processer för att skapa effektiva projekt inom tung industri i Norrland. SITE är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin.

Luleå 2022-05-09

Målet är att växa med 100% till år 2025. Med tjänster som stödjer utvecklingen i regionen inom stål- och gruvindustrin. Idag består företaget av 11 konsulter med de största industriföretagen i regionen som kunder.

Inför den kommande expansionen av företaget stärks nu företagsledningen genom att utse Staffan Ruuth till styrelseordförande. Staffan har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och varit ledande i flera företags starka expansion av konsultverksamhet.

För att lyckas med tillväxten och rekrytering av personal har företaget en mycket ambitiös personalpolicy. Personalen är koncernens viktigaste resurs, det ska genomsyra bolagets personalpolitik, ledarskap och styrning.

SITE har ambitionen att bidra med mycket viktig kompetens för den stora industriella expansionen i regionen.

– Vi ser nu att utvecklingen i regionen kommer leda till väldigt hög efterfrågan på den kompetens som vi erbjuder och vår ambition är att vi ska vara en mycket betydelsefull kraft för att stödja expansion inom tung industri. Därför är förstärkningen med Staffan Ruuth som extern styrelseordförande viktig för företaget säger Fredrik Kroll, Marknadsansvarig. inom SITE.

– Det är hedrande och roligt att bli vald till styrelseordförande för ett så framgångsrikt och medarbetarvänligt konsultföretag som SITE är. Med de starka kunderna och de väldigt kompetenta medarbetarna, ser jag fram emot att vara med och utveckla företaget så att vi kan göra ännu mer nytta för kunder och regionen säger Staffan Ruuth.

Fakta

SITE – Svensk industriteknik är ett konsultföretag som arbetar med utveckling och ledning av processer för att skapa effektiva projekt inom tung industri i Norrland. SITE är experter på industriteknik, management och mekanisk konstruktion för stål- och gruvindustrin.

För mer information kontakta

Fredrik Kroll, Marknadsansvarig SITE
070-611 18 36
fredrik.kroll@sitelulea.se

Staffan Ruuth, Styrelseordförande SITE
070-662 88 14
staffan.ruuth@actbizit.se