Emil Vidman
Emil Vidman på SITE porträtt 1200x630

Emil Vidman

Projektledare & konstruktör

emil.vidman@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Utbildad civilingenjör med inriktning maskinteknik och erfarenhet som arbetsledare inom tung industri. Emil gillar variationen mellan konstruktion och att hålla ihop projekt, både från kontoret och ute på fältet.

Styrkor: Struktur, samarbete, maskinteknik och konstruktion.

Erfarenhet

Egenföretagare

Verkstadsföretag som mestadels arbetat med konsulttjänster inom tung industri.

Platschef, NCC Infrastructure, 2018-2019

Ekonomiskt ansvar, personalansvar, arbetsmiljöansvarig, resursplanering, inköp, kalkylera offerter, ekonomisk uppföljning av projekt, ÄTA-hantering.

CNC-operatör/Verktygsmakare på Gestamp Hardtech

CNC-fräsning, 3D-CAD/CAM, fleropsmaskiner, verktygsmontage, hydraulik, verktygsunderhåll.

Bergsborrare på Borr i Norr AB

Bergsborrning för energibrunnar och vattenbrunnar. Innefattade även grävmaskinskörning och maskinreparationer.

Maskinarbetare på AB Berglunds Rostfria

CNC-Fräsning, CNC-svarvning, svetsning, mätning maskinreparationer, ritningsläsning.

Grovplåtslagare på H. Björklund entreprenad & Svets AB

Svetsning, smide, montering, traktorkörning, verkstadsarbete.

Utbildning

  • Civilingenjör, Maskinteknik – Luleå Tekniska Universitetet
  • Teknikprogrammet – Björknässkolan, Boden

Några av våra kunder