Daniel Furén på SITE 1200x600 porträtt

Daniel Furén

Projektledare & konstruktör

+46(0)70-611 02 36 | daniel.furen@sitelulea.se | LinkedIn

Profil

Civilingenjör inom energisystem och en social person som gillar att ta sig an komplicerade problem. Daniel är en generalist som har enkelt att förstå helheten, men samtidigt besitter djupare kunskaper inom flera områden. Han gillar ansvar och att arbeta med projekt för framtidens industri.

Styrkor som: Projekt- och gruppledning, strategi och prioritering.

Erfarenhet

Forsmarks kärnkraftverk AB

Analysledare underhållsteknikavdelningen, mars 2018 – 2022
Drev utvecklingsprojekt inom till exempel digitalisering. Ledning av störningsanalyser i grupp för att hitta lösningar på dessa. Kartläggning av underhållsavdelningens digitaliseringsarbete och ta fram en strategi för vilka projekt som bör prioriteras och genomföras.

Vattenfall Nuclear Trainee, mars 2018 – mars 2019
Utbildningen inkluderade personlighetsutveckling och ledarskap, ekonomi och innovation. Som trainee i Vattenfalls kärnkraftsinriktade program får man en stor inblick i hela verksamheten.

Medam AB

Kvalitets- miljö - och arbetsmiljösamordnare
Arbetade med att uppfylla kvalitets- och miljökrav för markarbeten.

Arbetsledare
Ansvarade för ett fiberprojekt i ett villaområde i Linköping.

Flygfältstekniker
Genomförde flygfältsunderhåll på flygplatser i Sverige, Norge och Finland.

Utbildning

  • Civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, Augusti 2012 – Mars 2018.
  • Kandidatarbete som handlade om utveckling av framtida energitjänster för ett elnätsbolag i Uppsalaområdet.
  • Projektarbete i Kamerun, förstudie till en off-grid solcellsanläggning får att försörja en skola med elektricitet.