Välkommen Johan

Vi välkomnar vår senaste medarbetare Johan Nordgren till Site

Vill du också arbeta på Site?

Nu söker vi en självgående och kundorienterad

MEKANIKKONSTRUKTÖR/PROJEKTLEDARE

Tjänster Management

• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning och montageledning
• Tidplanering
• Upphandling
• Kalkylering och resultatuppföljning
• Bas-P och Bas-U
• Riskhantering och arbetsmiljö

romb-stal-industri
romb-industri-2

Tjänster Konstruktion

• Anläggningskonstruktion bygg, mekanik och media
• Layoutsamordning
• Processteknik
• CE-märkning
• FEM-beräkningar

Verksamhetsområden

• Stålteknik
• Bärande konstruktioner, plattformar, gångvägar
• Maskinteknik
• Rörliga delar, flöden av gas-vätska-material, slitage/underhåll
• Gruvindustri och stålindustri
• Förbättringar av arbetsmiljö, säkerhet, kapacitetsökning, kvalitet
• Kranar och lyft
• Tillträden, nykonstruktion och omkonstruktion, dokumentation, fallskydd
• Anläggningsteknik
• Processförbättringar, optimering

romb-tra-industri